Το Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)
«Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες»

Το πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (Quality Journalism and New Technologies), οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου M.A. (Master of Arts). Προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI - European Communication Institute), που αποτελεί Συνέργεια των παρακάτω Ευρωπαϊκών δημοσίων φορέων: Αυστριακό πανεπιστήμιο Donau Universität Krems (DUK), Ερευνητικό Κέντρο 'Αθηνά' της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση (κοινωφελής φορέας συνεποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας), Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του ΕΜΠ. Το ΠΜΣ διαρκεί 2 χρόνια, είναι δίγλωσσο και διεξάγεται στις πόλεις του Krems (Vienna) και των Αθηνών. Εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους εκείνες που αριστοποιούν το δημοσιογραφικό λειτούργημα με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι Παραγωγές

Τα Νέα

Επικοινωνία

Artemidos 6 & Epidavrou,
151 25 Maroussi,
GREECE

Αναζήτηση