Πρόγραμμα Διετίας 2018-20

Το λεπτομερές Πρόγραμμα (Ημερομηνίες - Μαθήματα - Εργαστήρια) για το τμήμα QJNT9 (περίοδος 2018-20) είναι διαθέσιμο στο εσωτερικό ημερολόγιο του Προγράμματος. Πρόσβαση έχουν οι υφιστάμενοι καθώς και οι νέοι αποδεκτοί / εγγεγραμένοι φοιτητές.

Τα μαθήματα (QJNT9) εκκινούν Δεκέμβριο 2018 και η πρώτη εντατική περίοδος στην Βιέννη υλοποιείται τον Ιούνιο του 2019.

Η αμέσως επόμενη υλοποιείται στο τρίτο 10ήμερο του Ιουνίου 2020 και συνήθως περιλαμβάνει δραστηριότητα που σχετίζεται με τα τοπικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται πως είναι υποχρεωτική η φυσικη παρουσία σε όλες τις εντατικές περιόδους. Το σύνολο των διδακτικών ωρών του Προγράμματος ξεπερνάει τις 500 ώρες.

Πέραν αυτών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στα ad hoc ειδικά έργα, αποστολές, εφαρμοσμένες ασκησεις κ.α. που συνήθως συμφωνούνται κατά μικρότερες ομάδες ενδιάμεσα στις εντατικές περιόδους. Η συνολική διδακτικη εμπειρία του υποψηφίου M.A. στην διάρκεια των δύο πλήρων ημερολογιακών ετών ξεπερνά τις 700 ώρες.

Για την επιτυχή περαίωση των Σπουδών, ο υποψήφιος κάτοχος QJNT Master of Arts υπερασπίζεται προ μικτής δίγλωσσης Επιτροπής την εκγκεριμένη Διπλωματικής Εργασία του (Thesis),

Διαβάστηκε 11279 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 12:07

Share it

Επικοινωνία

Artemidos 6 & Epidavrou,
151 25 Maroussi,
GREECE

Αναζήτηση