Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χρονοδιάγραμμα

 

Πρόγραμμα Διετίας 2018-20

Το λεπτομερές Πρόγραμμα (Ημερομηνίες - Μαθήματα - Εργαστήρια) για το τμήμα QJNT9-10 (περίοδος 2018-21) είναι διαθέσιμο στο εσωτερικό ημερολόγιο του Προγράμματος. Πρόσβαση έχουν οι υφιστάμενοι καθώς και οι νέοι αποδεκτοί / εγγεγραμένοι φοιτητές.

Τα μαθήματα (QJNT9) εκκινούν Δεκέμβριο 2018 και η πρώτη εντατική περίοδος στην Βιέννη υλοποιείται τον Ιούνιο 2019.

Η αμέσως επόμενη υλοποιείται στο τρίτο 10ήμερο του Ιουνίου 2020 και συνήθως περιλαμβάνει δραστηριότητα που σχετίζεται με τα τοπικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται πως είναι υποχρεωτική η φυσικη παρουσία σε όλες τις εντατικές περιόδους. Το σύνολο των διδακτικών ωρών του Προγράμματος ξεπερνάει τις 500 ώρες.

Πέραν αυτών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στα ad hoc ειδικά έργα, αποστολές, εφαρμοσμένες ασκησεις κ.α. που συνήθως συμφωνούνται κατά μικρότερες ομάδες ενδιάμεσα στις εντατικές περιόδους. Η συνολική διδακτικη εμπειρία του υποψηφίου M.A. στην διάρκεια των δύο πλήρων ημερολογιακών ετών ξεπερνά τις 700 ώρες.

Για την επιτυχή περαίωση των Σπουδών, ο υποψήφιος κάτοχος QJNT Master of Arts υπερασπίζεται προ μικτής δίγλωσσης Επιτροπής την εκγκεριμένη Διπλωματικής Εργασία του (Thesis).

 

Διαβάστηκε 99153 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 12:19

Share it