Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκπαίδευση

Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2017 12:40 |

Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα δέχεται (κυρίως αλλά όχι αποκλειστικώς) επαγγελματίες επικοινωνητές ή φοιτητές εφαπτομένων χώρων (με πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο) που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις/δεξιότητες που σχετίζονται

α) με την κατανόηση του ραγδαίως αλλάζοντος χώρου της Μαζικής Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας του

β) με τις ακαδημαϊκές δυνατότητες που αυτές οι αλλαγές επιφέρουν, και

γ) με τις χρηστικές/λειτουργικές αλλαγές/διευκολύνσεις και πιθανές δυσχέρειες που προκαλούνται από αυτές τις 'νέες Θεωρήσεις'.

Τα μαθήματα προσφέρονται με διδακτικό και ερευνητικό προσανατολισμό, με μεθόδους όπως γραμμική ή διαδραστική διδασκαλία, εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, στούντιο, παράλληλες δραστηριότητες, -ομαδικά έργα (projects), συζήτηση, distance learning (όπου χρειάζεται μεταξύ των εντατικών περιόδων) και project oriented learning. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ειδικοί, εξέχοντα μέλη του χώρου της Επικοινωνίας και της Επιστήμης της καθώς και προσωπικότητες του διεθνούς χώρου που συμμετέχουν είτε δια ζώσης είτε με tele-conference. Kαθώς το Πρόγραμμα αποτελεί μία Ευρωπαϊκή Σύμπραξη, ένας αριθμός διδασκόντων, ειδικών και φορέων, προέρχονται από την κεντρική (και όχι μόνον) Ευρώπη. Μέρος των μαθημάτων γίνονται στην Βιέννη, όπου συνήθως υλοποιούνται πρόσθετες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς media κ.α. Το Πρόγραμμα διαθέτει ISO και έχει βραβευθεί από την ανεξάρτητη επιτροπή που εισηγείται ετησίως τα Βραβεία του Ιδρύματος για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση.
 

Διαβάστηκε 99942 φορές

Share it