Έρευνα του QJNT για πρότυπα πιστοποίησης ποιοτικής λειτουργίας των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Το QJNT στο πλαίσιο του ερευνητικού του έργου για τα ιδιωτικά και δημόσια Μέσα Ενημέρωσης στη χώρα μας, υιοθετεί ως εργαλείο έρευνας και μελέτης πρότυπο ΙSASBCP 9001:2010 (ραδιόφωνο, τηλεόραση, Τύπος, Διαδίκτυο).


Το διεθνές πρότυπο του Media & Society Foundation, ενσωματώνει το σύνολο των βέλτιστων πρακτικών και κωδίκων δεοντολογίας και δημιουργεί πάγιους μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας στην οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία ενός Μέσου. Με αφορμή αυτή την νέα πολιτική ποιότητας και δεοντολογίας, οι διδάσκοντες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος με το συντονισμό του Research Fellow του προγράμματος, Βασίλη Βασιλόπουλου, εισέρχονται από το νέο έτος σε έναν κύκλο ερευνητικών διαδικασιών για τον εντοπισμό των διαρθρωτικών προβλημάτων και παθογενειών των Μέσων και την τεκμηριωμένη επιλογή των καλύτερων προτύπων και πρακτικών παγκοσμίως με στόχο να συμβάλλουν στην στήριξη και ενίσχυση της βιομηχανίας ενημέρωσης.Μεταξύ άλλων θα εξεταστούν:

 


Μπορεί να εφαρμοστεί στα ελληνικά ΜΜΕ και γιατί θα έπρεπε αυτή την εθελοντική διαδικασία να την ενσωματώσει η ελληνική μιντιακή βιομηχανία;

 


Οι κώδικες δεοντολογίας απαντούν στα νέα ζητήματα που αναδύονται από το Διαδίκτυο;

 


Πως βελτιστοποιείται η σχέση του Μέσου με το κοινό και τους διαφημιστές;

 


Χρειάζεται το ελληνικό οικοσύστημα έναν οργανισμό διαμεσολάβησης;

 


Τα δημόσια Μέσα έχουν ανάγκη από μετρήσιμους δείκτες όπως η αξία του δημοσίου συμφέροντος;

 


Πως δομείται η γνώση διαχείρισης στοιχείων καταχώρησης και πώς αυτή αναπτύσεται και ασκείται;

 


Στο παρόν άρθρο επισυνάπτεται μεταφρασμένο στα ελληνικά το εισαγωγικό κείμενο του προτύπου και ενότητα Ερωτήσεις - Απαντήσεις.

 


* Ο Βασίλης Βασιλόπουλος, Research Fellow του QJNT, ήταν Αναπληρωτής Διευθυντής Πολυμέσων της ΕΡΤ.

 

Additional Files

Share it

Επικοινωνία

Artemidos 6 & Epidavrou,
151 25 Maroussi,
GREECE

Αναζήτηση