Δημοσιεύματα που αφορούν δραστηριότητά μας στην προτυποποίηση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα QJNT(www.qjnt.gr) είναι αποτέλεσμα Συνέργειας των δημοσίων φορέων DUK UniversitatKremsAustria, Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο, Ίδρυμα Α.Β. Μπότση, με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ.


Το QJNT ασχολείται μεταξύ άλλων γνωστικών πεδίων εδώ και 7 χρόνια εκπαιδευτικά και εφαρμοσμένα, (τον τελευταίο χρόνο και ερευνητικά www.pressfreedomday.gr), με τα θέματα των Κωδίκων Δεοντολογίας, της Διοίκησης των ΜΜΕ, των Βέλτιστων Πρακτικών, της Προτυποποίησης και της Πιστοποίησης ΜΜΕ επί τη βάση Διεθνών Προτύπων, όπως το Ελβετικό ISAS, αλλά και την ενσωμάτωσηκαι αξιοποίηση νέων μέσων και τεχνολογιών στο δημοσιογραφικό λειτούργημα.


Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των διεθνών θεσμικών του εταίρων (π.χ. ZHAW–Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ζυρίχης) τα αντικείμενα αυτά έχουν ενταχθεί και διδάσκονται εδώ και δεκαετίες. Από την διευρωπαϊκή δεξαμενή των στελεχών του QJNT, προέρχονται μέλη της σχετικής ομάδας Δεοντολογίας και Προτυποποίησης . Αυτή αποτελείται από ακαδημαϊκούς καιcontributory experts από την Αυστρία, την Γερμανία,την Ελλάδα και την Ελβετία, ενώ μέλη του (από την Ελλάδα), δημοσίευσαν τα ευρήματά τους σε διεθνείς οργανισμούς (βλ. 2 συνέδρια της ΟnLinePublishersAssociationμέσα στο 20131), συμμετείχανστη μελέτη της περίπτωσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και αρθρογράφησαν/αρθρογραφούν σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ του χώρου (όπως ΤΕΧΤΕ9, ORF).


Στο πλαίσιο αυτής της ακαδημαϊκής προσέγγισης, η περίπτωση της ΕΡΤ (με την μοναδικότητα των σχετικών χειρισμών, κατάργηση, κλπ.) αποτέλεσε ενδιαφέρον case study για τους ακαδημαϊκούς φορείς της Συνέργειας, όπως το DUK αλλά και συνεργαζομένων φορέων όπως η ORF και το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης οι οποίοι μαζί με σημαντικούς διεθνείς δημόσιους φορείς, καταδίκασαν δημοσίως το κλείσιμο της ΕΡΤ, και επεσήμαναν από την πρώτη στιγμή την αξία των δημοσίων μέσων ενημέρωσης για την κοινωνία. Στο ίδιο πλαίσιο, αφού μελέτησαν τη νομοθεσία για τη νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση, οι διεθνείς αυτοί φορείς,απηύθυναν επιστολή προς την Ελληνική κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Παντελή Καψή για να συνδράμουν στη μετάβαση από το σημερινό καθεστώς,στη δημιουργία ενός «πραγματικά» δημόσιου φορέα (ΝΕΡΙΤ) που θα είναι πρότυπο στην Ευρώπη.


Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με την ηγεσία της ΝΕΡΙΤ με στόχο ο δημόσιος Ελληνικός εμπλεκόμενος φορέας και ένας από τους αξιολογότερους Ελληνικούς ερευνητικούς πόλους, το 'Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά' (της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, του Υπουργείου Παιδείας www.athena-innovation.gr )να συγκροτήσει και να συντονίσει την διεθνή ομάδα μελέτης για την Προτυποποίηση του επερχόμενου Δημόσιου Φορέα και να συμβάλει σε σειρά επιμέρους θεμάτων οργάνωσης.


Σημειώνεται ότι η έννοια της προτυποποίησης2 αποτελεί τη διαδικασία εφαρμογής των καλύτερων δυνατών εφαρμοσμένων πρακτικών σε, τουλάχιστον, ευρωπαϊκό επίπεδο και παρακολούθησής τους, σε τομείς παραγωγής ποιοτικού περιεχομένου, διαφάνειας λειτουργίας του φορέα, δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αλλά και διοικητικής λειτουργίας όπως η διαχείριση του προσωπικού και η αξιολόγησή του που οδηγεί σε αδιάβλητο σύστημα προσλήψεων μισθοδοσίας και ανέλιξης.


1 OPA: OnLine Publishers' Association: Οργανισμός που εκπροσωπεί τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών ΜΜΕ, όπως Le Monde, El Pais, Der Spiegel, Europeoκ.α.


2 Το πρόγραμμα , μεταξύ άλλων διακρίσεων, έχει πιστοποιηθεί με ISO, είναι ευθυγραμμισμένο με την Σύμβαση της Bologna και είναι συμβατό με (πιστοποιημένο κατά) το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πανεπιστημιακών Πιστωτικών Μονάδων – ECTS

Share it

Επικοινωνία

Artemidos 6 & Epidavrou,
151 25 Maroussi,
GREECE

Αναζήτηση