Το ECI συμμετέχει σε Πανευρωπαϊκή Έρευνα για τα ΜΜΕ

SIR PROJECT:  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI) και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκή έρευνα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Βιέννης σχετικά με τη μεθοδολογία, τη νομοθεσία και την πρακτική που ακολουθούν τα ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη για τη δημοσιογραφική κάλυψη των ποινικών υποθέσεων.

Στο Ελληνικό σκέλος της πανευρωπαϊκής έρευνας αξιολογήθηκαν δημοσιεύματα που έγιναν το καλοκαίρι του 2018 από πολλά ενημερωτικά μέσα. Σε αυτήν την καταχώρηση δημοσιεύεται η εθνική έκθεση (national report) στα ελληνικά και αγγλικά, στην οποία εξετάζεται η ελληνική νομοθεσία, η οποία καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και τις υποχρεώσεις των δικαστηρίων για την κάλυψη των υποθέσεων, καθώς επίσης και η δημοσιογραφική δεοντολογία η οποία σε κάποιο βαθμό δεσμεύει MME και δημοσιογράφους για τη μορφή και το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά το ελληνικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης,  οι παθογένειες που αυτό αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, ενώ παρουσιάζονται και τα μέσα από τα οποία έγινε η επιλογή των δημοσιευμάτων που κωδικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Στο τελευταίο σκέλος παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτήν. 

Στη σύνταξη της αναφοράς συμμετείχαν ο Βασίλης Βασιλόπουλος,  ο οποίος κατέγραψε το ενημερωτικό τοπίο στην Ελλάδα, καθώς και το νομοθετικό / δεοντολογικό πλαίσιο, ενώ ο Τάσος Οικονόμου συνέγραψε το τελευταίο σκέλος το οποίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των δημοσιευμάτων.

Επίσης συμμετείχε ως coder η Μαριάννα Πλωμαρίτη, η οποία κατέγραψε και ανέλυσε το δείγμα για τα ελληνικά MME, συνέβαλε στη διαλογή των τελικών άρθρων προς ανάλυση, καθώς επίσης και στη συγγραφή τμημάτων της έρευνας.

 Μπορείτε να βρείτε τη σχετική έκθεση στα ελληνικά και αγγλικά εδώ. 

 

 

Share it

Επικοινωνία

Artemidos 6 & Epidavrou,
151 25 Maroussi,
GREECE

Αναζήτηση