Διεθνές Summer School σε Διακυβέρνηση και Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ECI

Εμπειρία Μάθησης και Συμμετοχής τον Ιούλιο με την συμβολή του ECI

Δείτε την σελίδα του Summer School εδώ.

 

Με σύνθημα “ FROM HOME: A Distance Learning Experience “, το “7ο Διεθνές Summer School on Government 3” δηλώνει 'παρών', σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, όπου η πανδημία του Covid-19, έχει αναδείξει το διαδίκτυο ως ζωτικό εργαλείο των σύγχρονων κοινωνιών, της διακυβέρνησης αλλά και της μάθησης.

Mε στόχο την προαγωγή της γνώσης στον τομέα του ICT - Governance, διοργανώνεται για εφέτος αποκλειστικά διαδικτυακά, το 7º Διεθνές Summer School- ‘opengov2020’- Technologies and Applications for Government 3.0, στις 13-17 Ιουλίου 2020, με επίκεντρο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και τις προκλήσεις - ευκαιρίες που αυτές επιφέρουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας.

Για την υλοποίησή του Summer School of Government 3.0, συνεργάζονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο οποίο ανήκει η πρωτοβουλία (Εργαστήριο Πληροφορικής), το European Communication Institute (ECI), το Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK, (τμήμα E- Governance) ενώ υποστηρίζεται από διακεκριμένους διεθνείς / Ευρωπαϊκούς φορείς και Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το United Nations University, University of Agder, TUDelft και άλλοι.

Διαβάστε περισσότερα για την επιτυχημένη επταετή πλέον πρωτοβουλία - θεσμό στην Ιστοσελίδα του LifeLong Center του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Summer School of Government βρείτε εδώ.

Share it

Επικοινωνία

Artemidos 6 & Epidavrou,
151 25 Maroussi,
GREECE

Αναζήτηση